İNTERYER DİZAYN

İnteryer dizayn

Dizayn nədir?

Hər bir yaşayış sahəsi üçün təbii rahatlıq yaratmaq incəsənəti dizayndır.

Həqiqi dizayn sifarişçinin daxili dünyasını açmağa yardım edir. Bugün “Platek House” MMC-nin mütəxəssisləri Bakıda, eləcə də Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında interyer-dizayn layihələrini uğurla həyata keçirirlər. Eksklüziv interyerin yaradılması üzərində işə başlayarkən biz dizayn layihəsi ilə yanaşı, həm də bu layihədə sizin bütün arzularınızı, ideya və xəyallarınızı, bir sözlə, mükəmməl ümumi təsəvvürünüzü təcəssüm etdirməyə çalışırıq.

İnteryer layihələndirməyə daxildir: